Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Den årlige SKOK-debatten

Ytringsfrihet og akademisk frihet: Debatt om rasisme og sexisme

Velkommen til årets SKOK-debatt 2021! Debatten arrangeres i samarbeid med Kvinnefestivalen i Bergen, og i år kan du følge debatten på Zoom.

Banner for debatten med tittel, logo, bilder og titler på debattantene
Bildekreditering: Anine Bråten - Anine Bråten. Marta Tveit - UiO. Kjersti Thorbjørnsrud - Institutt for samfunnsforskning. Annelin Eriksen, Randi Gressgård og Asbjørn Grønstad - UiB.
Foto/ill.:
SKOK, UiB

Hovedinnhold

Hvorfor ser noen på nedsettende kommentarer om minoriteter som selve symbolet på fri tenkning og ytring? Er det rimelig å forstå offentlig ordskifte som «et marked av tankegods» eller idépluralisme? Gir den idealiserte forståelsen av ytringsfrihet legitimitet til rasistiske forestillinger om ‘de andre’? Hva med dem som ikke anerkjenner minoriteters eksistensberettigelse eller menneskeverd – er det rimelig å nekte dem talerstol eller nekte å møte dem til debatt? Er det forskjell på tankefrihet og ytringsfrihet? Er ytringsfrihet og akademisk frihet to sider av samme sak?

Klikk deg inn på Zoom-webinaret 9. mars kl. 18.30 for å høre panelet diskutere disse spørsmålene! Det blir også anledning til å stille spørsmål via chatten. Ingen forhåndsregistrering er nødvendig, og arrangementet er gratis.

I panelet møter du:

Anine Bråten, aktivist, skribent og student ved Det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med bakgrunn i kjønnsstudier;

Marta Tveit, skribent og stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, med prosjekt om norske kulturhistoriske fremtidsvisjoner og transnasjonal afrikanskfuturisme;

Kjersti Thorbjørnsrud, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, med prosjekt om ytringsfrihetens status i Norge;

Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner, Universitetet i Bergen, og leder for UiBs arbeid for likestilling og mangfold, samt professor ved Institutt for sosialantropologi, med forskning på blant annet egalitarisme.

Debatten ledes av Randi Gressgård, professor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, og Asbjørn Grønstad, professor i visuell kultur ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.