Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Seminar

Ph.d.-stafett: Kjønnsperspektiver i forskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB inviterer alle interesserte Ph.D.-kandidater til et tverrfaglig Ph.D-seminar torsdag 19. oktober 2023.

Kvinne skriver. Mennesker rundt et bord.
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Seminaret åpner med et to timer langt kurs om kjønnsperspektiver i forskning i SKOKs møterom i Parkveien 9 (arrangementet blir ikke strømmet). Du kan lese mer om kurset under.

Etter kurset får hver kandidat 15 minutter til å presentere arbeidet sitt, fulgt av 15 minutter med diskusjon. Du kan enten presentere det overordnede prosjektet ditt, eller utvalgte kjønnsrelaterte problemer som gjør seg gjeldende i avhandlingen. Dette er en anledning til å få tilbakemeldinger fra erfarne kjønnsforskere så vel som andre deltakere.

En halvsides prosjektbeskrivelse/abstract lastets opp under påmelding og sendes ut til alle deltagerne før seminaret.

Kurset er særlig godt egnet for PhD-kandidater som skriver om kjønn i empirisk eller teoretisk forstand, men interesserte fra alle disipliner er velkomne!

Hvis du er interessert i å delta, melder du deg på via våre nettsider innen 12. oktober 2023. Se lenke til påmelding til høyre på siden. Ta kontakt med Idunn Tandstad dersom du har spørsmål om seminaret.

Tilstedeværelse under hele arrangementet og presentasjon gir 1 stp.

Introduksjonskurs om kjønnsperspektiver i forskingen

Kurset inviterer til refleksjon rundt hvordan analytiske kjønnsperspektiver kan integreres både i pågående forskning og i framtidig søknadsarbeid.

Inkludering av kjønnsperspektiver blir stadig viktigere for vurderingen av forskningens kvalitet – både for søknader og for selve forskningsresultatene. For eksempel har både Norges Forskningsråd og EU som målsetting at prosjektsøknader ikke bare skal ha kjønnsbalanse, men også at kjønnsperspektiver skal være en integrert del av prosjektets forskningsspørsmål, metode og analyse. Analytiske og tverrfaglige tilnærminger til kjønn kan dermed både bidra til å styrke en prosjektsøknad og til å gi nye innfallsvinkler som hever kvaliteten på forskningen.   

Dette kurset gir en innføring i kjønnspolitikken til eksterne finansieringskilder, og i hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i PhD-kandidatenes avhandlingsarbeid og i eventuelle framtidige søknader.