Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Seminar

SKOKs masterstafett 2024

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) inviterer deg som skriver masteroppgave med et kjønnsperspektiv til masterstafett.

Sign: Universitetet i Bergen, Ida Bloms hus, with SKOK and SVT's full names
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Masterstafetten er et heldagsseminar der alle får 15 minutter til å legge fram prosjektene sine. Deretter blir det 15 minutter til diskusjon av prosjektet, med spesiell vekt på kjønnsperspektivet. Kandidatene får da innspill fra både fagpersoner ved SKOK og medstudenter.

Tanken bak masterstafetten er å skape en møteplass for studenter og kjønnsforskere på tvers av fagdisipliner. Deltagerne får mulighet til å knytte nyttige kontakter med hverandre og få innspill fra andre fagpersoner enn veileder. I tillegg kan det være inspirerende å høre om hva andre studenter jobber med

Påmeldingsfrist: Torsdag 7. mars.

Stafetten finner sted i SKOKs lokaler i Parkveien 9 (rett ved siden av studentsenteret)

Del gjerne med alle masterstudenter som kan interesse for dette!