Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Doktorgradsutdanning

Ph.d.-stafett

SKOK sitt årlige ph.d.-seminar for stipendiater som skriver avhandlinger med et kjønnsperspektiv.

PhD stafett
PhD-stipendiater ved SKOK har mulighet til å samarbeid både gjennom PhD-stafetten og forskningsgruppen for PhD-studenter.
Foto/ill.:
colorbox.no

Hovedinnhold

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) inviterer hvert høstsemester ph.d.-kandidater fra UiB som skriver avhandling med en tematikk som på en eller annen måte, empirisk eller teoretisk, omhandler kjønn, til et tverrfaglig seminar.

Ph.d.-stafetten er et heldagsseminar der alle får 15 minutter til å legge fram prosjektene sine. Deretter setter vi av 15 minutter til diskusjon av innlegget. På denne måten får kandidatene muligheten til å knytte nyttige kontakter på tvers av fagdisiplinene og til å få innspill fra fagpersoner på SKOK.

Dato for høstens arrangement vil bli publisert i vår kalender. Velkommen!

Ved spørsmål, ta kontakt på post@skok.uib.no.