Hjem
Kjønnsperspektiv
Gendered Innovations

Informasjonsteknologi: Informasjon til flyreisende

Kan integreringen av kjønnsperspektiv i utviklingen av informasjonssystemer på flyplasser bidra til å gi disse økt verdi (added value)?

Informasjon til flyreisende

Det EU-finansierte prosjektet «Interconnectivity through Infoconnectivity» (IC-IC) tok sikte på å utvikle et system for informasjonsdeling med reisende på store europeiske flyplasser. Målet var å nå frem til reisende med informasjon om vedrørende reisen og informasjon vedrørende ulike tjenester og fasiliteter på flyplassen. En kritisk gjennomgang av prosjektet fant at integreringen av kjønnsperspektiv utviklingen av forskningsprioriteter og resultat kan bidra til at spesielle grupper reisende blir synliggjort. I dette tilfellet ble det lagt vekt på de særskilte behovene for reisende med barn og for reisende med nedsatt funksjonsevne, som for eksempel rullestolbrukere.

For den første gruppen kan informasjon om lekerom, stellerom, ammerom eller andre rom spesialtilpasset barns behov være til nytte. For den andre gruppen kan interaktive kart som viser ruter spesialtilpasset for rullestolbrukere være til nytte.