Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Femte samling på naturfag 1 videreutdanning 2019-2020

Livsmestring. Psykisk helse.

Livsstil og frisk tilværelse. Sykdom og helsevern. Psykisk helse

skistaver og fjell
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Program

Tirsdag 10. mars

09.00 Søvn. Foredrag. Jelena Mrdalj, institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

10.30 Arbeid med søvntema i skolen. Kritisk lesing, argumentasjon, dybdelæring. Skolelaboratoriet

11.30 Lunsj 

12.15 Hva sier helsesøster? Agnes Giertsen, HVL, Begen kommune og Engen helsestasjon. 

14.00 Når sykdom rammer hele samfunnet. Lepramuseet i Bergen

15.30 Avslutning dag 1

Onsdag 11. mars

09.00 Folkehelse og livsmestring. Antibiotikaresistens og andre trusler. Helseapper. Skolelaboratoriet

11.00 Lunsj og forflytning til Haukeland Universitetssjukehus, Bygg for biologiske basalfag

12.15 Anatomisk utstilling

13.00 Seksuell helse, Gyda Ullensvang, medisinerstudentenes seksualopplysning. 

15.30 Avslutning dag 2 

 

Torsdag 12. mars

09.00 Psykisk helse. Per Einar Binder, Institutt for klinisk psykologi

11.00 Livsstilslotteriet, del 1 Skolelaboratoriet

11.30 Lunsj

12.15 Livsstilskofferten

Koffert med mange småsaker i, colaboks, bøker og mer

Livsstilskofferten er et verktøy til bruk i klasserommet. Hva identifisrere ungdommen seg med? Hva er viktig nå, og senere i livet?

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

13.00 Livsmestring og helse som tverrfaglig tema. Samarbeid med norskfaget. Førsteamanuensis Anders Marcussen Gullestad, institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.  

14.00 Oppgavekonferanse, fokus på oppgave 4. Gruppene. 

15.30 Avslutning dag 1