Home
The Centre for Science Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Femte samling på naturfag 1 videreutdanning 2019-2020

Livsmestring. Psykisk helse.

Livsstil og frisk tilværelse. Sykdom og helsevern. Psykisk helse

skistaver og fjell
Photo:
Skolelaboratoriet i realfag

Program

Tirsdag 10. mars

09.00 - 10.00 Søvn. Foredrag. Jelena Mrdalj, institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

10.10 - 11.30 Arbeid med søvntema i skolen. Kritisk lesing, argumentasjon, dybdelæring. Skolelaboratoriet.

11.30 - 12.15 Lunsj 

12.15 - 13.15 Hva sier helsykepleier? Agnes Giertsen, HVL, Begen kommune og Engen helsestasjon.

13.15 - 14.15 Forarbeid til Lepramuseet. Skolelaboratoriet. 

14.30 - 15.30 Når sykdom rammer hele samfunnet. Lepramuseet i Bergen

15.30 Avslutning dag 1

Onsdag 11. mars

09.00 - 10.00 Etterarbeid Lepramuseet. Antibiotikaresistens og andre trusler. Skolelaboratoriet.

10.00 - 11.00 Hva er et sundt og bærekraftig kosthold? Skolelaboratoriet.

11.00 - 12.00 Lunsj og forflytning til Haukeland Universitetssjukehus, Bygg for biologiske basalfag

12.15 - 13.00 Anatomisk utstilling

13.00 - 15.30 Seksuell hels. Medisinerstudentenes seksualopplysning

15.30 Avslutning dag 2 

Torsdag 12. mars

09.00 - 10.30 Psykisk helse. Per Einar Binder, Institutt for klinisk psykologi

10.30 - 11.00 Livsstilslotteriet, del 1 Skolelaboratoriet

11.00 - 12.00 Lunsj

12.00 - 13.00 Oppgavekonferanse, fokus på oppgave 5.

13.00 - 14.00 Livsmestring og helse som tverrfaglig tema. Samarbeid med norskfaget. Førsteamanuensis Anders Marcussen Gullestad, institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.  

14.00 - 15.00 Livsstilskoffert

Koffert med mange småsaker i, colaboks, bøker og mer

Livsstilskofferten er et verktøy til bruk i klasserommet. Hva identifisrere ungdommen seg med? Hva er viktig nå, og senere i livet?

Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

15.00 - 15.30 Oppsummering

15.30 Avslutning dag 3