Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Undervisningsopplegg for grunnskole og videregående skole

Kompliserte sammenhenger hos det usynlige livet i havet

Marine mikroorganismer, usynlige for det blotte øye, har en stor betydning for alt livet på jorda. De danner grunnlaget for alt det vi høster fra havet, og de er helt avgjørende for klimaet. Det er imidlertid ikke alltid like lett å formidle hvordan slike viktige, men «usynlige» organismer virker sammen i det marine næringsnettet. Ut fra erfaringer med elever på femte trinn ved en skole i Bergen vil vi ta for oss kompliserte temaer som «miksotrofi» og «trade-off» og gjennomgå et konkret forslag til opplegg for å øke elevenes forståelse av temaene.

Fytoplankton
Planteplankton.
Foto/ill.:
Mikal Heldal og Egil S. Erichsen (UiB)

I prosjektet MIXsTRUCT (Impact of mixotrophs on the structure of the marine pelagic food web) fokuserer vi på hvordan miksotrofi i form av bakteriespisende fytoplankton i havet påvirker det marine næringsnettet sin funksjon, effektivitet og karbonflyt. I det store sammenheng ønsker vi finne ut, hva det «koster» å kunne utføre både fotosyntese OG å spise. Sett fra et evolusjonsperspektiv må det innebære en slags «trade-off» å være i stand til begge deler. Ingen kan utføre alt like bra, slik er det er også for oss mennesker. 

I prosjektet vårt har vi hatt en formidlingskomponent hvor vi ønsker å bevisstgjøre unge elever i forhold til vitenskapelige problemstillinger. Det er ikke alltid enkelt å formidle ting som er komplisert og i tillegg usynlig men vi vil med forslag som kan benyttes som tverrfaglige opplegg i matematikk, naturfag og samfunnsfag. 

Workshopen holdes av Aud Larsen og Bernadette Pree i samarbeid med elever fra Christi Krybbe skoler .

Program:

12.15 Velkommen. 

12.30 Foredrag om Kompliserte sammenhenger hos det usynlige livet i havet. 

13.15 Fysisk lek “Kom deg unna hoppekrepsen” etterfulgt av «dataanalyse». Ressursen er lagt ut som en oppgave på Ektedata.uib.no.

14.00 Slutt.

Vi regner med at mange av deltakerene på dette kurset har deltatt på "Designe undervisningsopplegg om klimaendringer og fjellplanter" som er i samme lokale fram til kl. 12. Det er derfor lagt opp til at de som ønsker det kan kjøpe lunsj i kantinen på Realfagbygget og så har vi felles matpause kl. 12-12:30, og starter det faglige programmet kl. 12:30.

Kurset er en del av Faglig-pedagogisk dag 2020.

Meld deg på via skolelab.no.