Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Samarbeid mellom lærere og forskningsprosjektet INCLINE

Designe undervisningsopplegg om klimaendringer og fjellplanter

I et tiår har vi forsket på hva som skjer med naturen i fjellet når klimaet endres. Vi har flyttet vegetasjon til varmere og våtere klima, varmet opp vegetasjon med små minidrivhus, og mye mer. Her kan du få muligheten til å være med og utvikle undervisningopplegg basert på forskningen vår. Trenger du gode fortellinger, vil du inkludere forskningsdata til et tverrfaglig prosjekt, eller vil du ta med elevene ut å gjøre noen av de samme metodene som vi driver med? Vi vil vite hva som passer deg, og dine elever, og sammen designe undervisningopplegg som fungerer for dere.

Neste
Analysering av plot
Forskere arbeider med å analyse et plot med to åpne minidrivhus.
Foto/ill.:
Joachim Paul Töpper
1/4
Teposer som brukes til forsøk
Teposer brukes for å undersøke klimaendringenes påvirkning på nedbrytning av plantemateriale i et alpint miljø.
Foto/ill.:
Siri Vatsø Haugum
2/4
Gudmedalen med inngjerdet område
En av lokalitetene: Et inngjerdet forsøksområde i Gudmedalen.
Foto/ill.:
Ragnhild Gya
3/4
Sibbaldia_procumbens, enkeltindivid markert med tannpirkere
Trefingerurt er en av artene som studeres, Hvert individ blir markert med numrerte tannpirkere, slik at vi skal kjenne dem igjen år etter år når vi kommer tilbake for å se hvordan det går med hvert enkelt individ.
Foto/ill.:
Ragnhild Gya
4/4
Tilbake

Prosjektet INCLINE (Indirect climate change impacts on mountain plant communities) undersøker hvordan konkurranse og andre interaksjoner mellom planter endres i et varmere klima. Det kan for eksempel gjøres ved å grave opp en solid tue med planter og plassere den et nytt sted. 

Klimaundervisning er naturlig nok vanskelig å gjøre "hands on". Men kanskje noen av metodene som brukes i dette prosjektet også kan brukes i biologi- og naturfagundervisning?

Workshopen holdes av Ragnhild Gya og Joachim Töpper. Den er selvsagt spesielt aktuell for det nye kompetansemålet for naturfag vg1, "gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold", men innholdet vil tilpasses undervisning på alle nivå.

Program:

09:15

Velkommen. Kaffe. 

Foredrag om INCLINE, forskningen og ressurser.

09:45 Presentasjonsrunde og et eksempel på en liten øvelse som kan brukes i klasserommet.
10:00Pause
10:15Hvilke undervisningsressurser kan utvikles? Idèutveksling rundt bordet
10:30Hva vil passe for våre elever? Arbeid i temagrupper: Ekskursjon, skole, data, felt
11:00Pause
11:15Deling av resultatene
11:45Videre samarbeid.
12:00Slutt

Denne workshopen er et av UiB sine tilbud på Faglig-pedagogisk dag 2020. Målgruppe er lærere i alle skoleslag. 

Kart/innendørsnavigasjon for å finne Aktivt rom på Realfagbygget. Neste kurs i dette rommet er Kompliserte sammenhenger hos det usynlige livet i havet kl. 12.15-14. Vi regner med at en del ønsker å delta på begge kursene, så det er lagt opp til at de som ønsker det kan kjøpe lunsj i kantinen på Realfagbygget og så har vi felles matpause kl. 12-12:30. 

Påmelding.