Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første saming på videreutdanningskurset naturfag 1

Evolusjon og biologisk mangfold

Vi starter videreutdanningskurset ute i naturen, med feltarbeid og biologisk mangfold. Evolusjon er den sentrale teorien som er grunnlaget for vår forståelse av naturen, og en viktig del av undervisningen.

Neste

Botanisk hage

Produsent:
Skolelaboratoriet
1/4

Undervisning i Botanisk hage - Fremmede arter

Produsent:
UiB
2/4
Armknokler på museet
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
3/4
Fiske med strandnot
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Første samling er lagt til tre av UiB's vakreste steder. Vi møtes på Universitetsmuseet og starter kurset med fokus på evolusjonsteorien. Onsdag drar vil til Marinbiologisk stasjon og undersøker fisk og andre marine organismer. Torsdag besøker vi Bergen botaniske hage og Arboretet der vi lærer mer om fremmede arter, undersøker gamle trær og prøver oss på utforskende feltarbeid.

Tirsdag 23. august

Universitetsmuseet, Muséplassen 3. Vi møtes på trappen utenfor museet.

09:00Velkommen som student! Introduksjon til kurset.
Ragnhild Hannaas, Live Bruseth og Olaug Vetti Kvam.
10:00Evolusjon. Foredrag v/Terje Lislevand.
11.00Evolusjon i utstillingene på museet.
12.00Lunsj. 
13.00Utfordringer i undervisning om evolusjon.
13:30Påstander om evolusjon.
14:00Evolusjonsspillet.
14:30Undervisning i museet.
15:30Orientering om morgendagen. 
16:00Slutt.

 

Onsdag 24. august

Marinbiologisk stasjon, Espelandsvegen 232. Finne fram.

07:45Buss nr. 56 fra Birkelandsskiftet til Espeland kai. (Bybanen kl. 7 fra Byparken)
08:00"Marint miljø – hva gjør fjordene unike?" v/Arild Folkvord
"Bruk av øresteiner til å fortelle om livshistorie til fisk" v/Arild Folkvord.
09:15Strandnot (gruppe 1 og 2)
Fiskeopparbeiding (gruppe 3 og 4)
Garn og rusefangst (gruppe 5 og 6)
11:00Lunsj
11:30Fiskeopparbeiding (gruppe 1 og 2)
Garn og rusefangst (gruppe 3 og 4)
Strandnot (gruppe 5 og 6)
13:15Garn og rusefangst (gruppe 1 og 2)
Strandnot (gruppe 3 og 4)
Fiskeopparbeiding (gruppe 5 og 6)
15:00Avslutning på Marinbiologisk stasjon.
15:06Buss nr. 56 fra Espeland kai til Birkelandsskiftet.

 

Torsdag 25. august 

Bergen botaniske hage og Arboretet, Skipanesvegen 45. Finne fram.

08:26Buss nr. 53 fra Birkelandsskiftet til Milde snuplass. (Buss 50E kl. 07:50 fra Olav Kyrresgt. perrong G)
09:00Velkommen. 
09:15Årets forskningskampanje om gamle trær. Undervisningsressurser: Artsorakel og artskort.
09:30Feltarbeid i botanisk hage og arboretet:
12:30Lunsj
13:00Utforskende feltarbeid. Undervisning på haugen bak skolen. 
14:30Oppgave 1. Gruppearbeid.
15:30Buss nr. 53 fra Milde snuplass til Birkelandsskiftet.