Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første saming på videreutdanningskurset naturfag 1

Evolusjon og biologisk mangfold

Feltarbeid, biologisk mangfold, art, evolusjon og tilpasning er sentrale tema i biologien. I samarbeid med Universitetsmuseet, Arboretet og Botanisk hage, starter vi kurset i og om naturen. To dager er vi i museets undervisningslokaler, og i de naturhistoriske samlingene. En dag er satt av til feltarbeid på Milde, en halvtime sør for sentrum.

Lystgården i btanisk hage, stort hvitt hus fra 1700-tallet
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet

Hovedinnhold

Evolusjon er navet i kunnskapen om livet på jorden. I løpet av kurdagene møter vi temaet gjennom studier i naturen, foredrag, og som undervisningstema i metoder og demonstrasjoner. 

I vakre omgivelser på Milde prøver vi utforskende metoder i feltarbeidet. Undervisning i botanikk og fremmede arter følger naturlig med. 

På samlingen bruker vi også tid til å starte samarbeidet i gruppene, og diskutere første oppgave. 

Programmet vil bli utdypet og endret, men er skissemessig slik: 

Tirsdag 23. august

09  Velkommen til kurset, Universitetet i Bergen, og Universitetsmuseet. 

10  Evolusjon

12 Lunsj

13 Undervisning om art, evolusjon og tilpasning. Aktiviteter og ressurser

16 Slutt

Onsdag 24. august

09 Frammøte ved Lystgården i Botanisk hage på Milde, tilpasses bussrute

09 Utforskende feltarbeid, ekskursjoner

11 Fremmede arter

12 Lunsj

13 Norske trær

14 Fremmede arter

15 Avslutning, tilpasset bussruter

Torsdag 25. august 

09 Biologifaget

12 Lunsj

13 Gruppene kommer sammen. Oppgave 1

15 Felles avslutning

16 Slutt første samling