Hjem
Universitetshagene
BERGEN BOTANISKE HAGE

Velkommen til Bergen botaniske

Botanisk hage finner du på Milde, rett ved snuplassen til bussen ved Mildevågen. I Botanisk hage kan du lære om plantenes verden, komme deg ut i frisk luft, og ta deg en forfriskning i kafévognen til Icookkitchen.

Botanisk hage
Foto/ill.:
Rune Werner Molnes

Hovedinnhold

Bergen botaniske er vitenskapelige samlinger av levende planter. Plantene brukes i undervisning, forskning, bevaring, formidling og rekreasjon.

Vi formidler kunnskap om plantenes mangfold og betydningen av at dette bevares. Truede eller sårbare arter i norsk natur tas vare på i Botanisk hage. 

Plantene kommer fra hele verden, og finnes i ulike hagerom, som hvert har sitt eget uttrykk og tema.

Vår visjon er å skape en botanisk hage som engasjerer, opplyser og inspirerer mennesker til å sette pris på og forstå plantenes rolle i utviklingen av en mer bærekraftig verden. En hage som produserer, formidler og bevarer plantekunnskap for en fremtid i balanse. Kunnskap som forandrer samfunn og folks hverdag.

- Vi mener samtidens viktigste diskusjon er hvordan vi forholder oss til naturen. Den trenger ikke oss, men uten den er vi ingenting.

Botanisk hage - produserer og formidler kunnskap !