Hjem

Stiftelsen Det norske arboret

Hovedinnhold

Frøstander av Euonymus macropterus

Arboretet - grønn lunge med kunnskap og mangfold

Stiftelsen Det norske arboret på Milde skaper en grønn lunge med kunnskap og mangfold. Arboretet består av levende, artsrike samlinger av busker og trær, spesielt rhododendron og roser. Det er et levende museum, et botanisk skattkammer og et mangfoldig friluftsområde. Stiftelsen er etablert i naturskjønne omgivelser i Bergen for å skape en unik arena for forskning og utdanning, kunnskapsformidling og friluftsliv. For å realisere Stiftelsens formål samarbeider vi tett med Universitetsmuseet i Bergen .

Besøk oss for å oppleve Nordens største rhododendronsamling, Norges største rosesamling, den historiske hagen ved Blondehuset, gå på naturstiene, bruke badestrendene,  eller for å delta på et av våre mange arrangementer.