Hjem
Universitetshagene

Blondehuset

Blondehuset med den historiske hagen er et populært samlingssted for besøkende i Arboretet. I sommersesongen er det kafé i helgene. Det er mulig å leie huset til arrangementer.

Georginer foran Blondehuset
Foto/ill.:
Reidun Myking

Hovedinnhold

Blondehuset er et gammelt bergenshus som tidligere stod i Haukelandsveien 29. Men da Haukeland sykehus skulle utvide i 1973 måtte huset rives. Det ble tatt ned planke for planke, nøye målt og tegnet av, det hele overvåket av Gamle Bergen museum. Materialene ble lagret i en gammel løe på Milde i mange år. Takket være initiativ fra Bjarne Rieber og Jacob Neumann ble huset gjenreist i Arboretet i 1992.

Husets historie

Vi vet ikke når huset ble bygget, men historien kan i alle fall føres tilbake til 1840-årene. Da het det "Pakterboligen" og lå på Nedre Treet under Haukeland. Gassverksdirektør Peter Wilhelm Neumann kjøpte huset i 1863 og døpte det "Solbakken", og her tilbrakte Neumann-familien somrene fram til 1909. Da ble det overtatt av Lorentz Olai Monsen Fantoft. Familien Fantoft bodde i huset til det ble revet i 1973. Bergens Tidende satte da i gang en aksjon for å bevare huset. 

Dagens bruk

Huset er pusset opp innvendig og har fått et inventar i en stil fra anno 1880, takket være en generøs giver. Blondehuset tjener i dag flere brukere. Arboretets venner disponerer 1. etasje til møter, og i dugnadsgjengen hver mandag har huset som sitt oppmøtested. Blondehuset brukes også til informasjon og formidling, f.eks. den årlige utstillingen om julens botanikk.

I sommersesongen er det kafé i helgene, og det er mulig å leie huset til arrangementer. For mer informasjon om utleie, kontakt kafévertene Badedamene.