Home
The University Gardens

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Blondehuset

Blondehuset med den historiske hagen er et populært samlingssted for besøkende i Arboretet. I sommersesongen er det kafe i helgene. Det er for tiden ikke anledning til å leie huset til arrangementer.

 

Blondehuset er et gammelt bergenshus som tidligere stod i Haukelandsveien 29. Men da Haukeland sykehus skulle utvide i 1973 måtte huset rives. Det ble tatt ned planke for planke, nøye målt og tegnet av, det hele overvåket av Gamle Bergen museum. Materialene ble lagret i en gammel løe på Milde i mange år. Takket være initiativ fra Bjarne Rieber og Jacob Neumann ble huset gjenreist i Arboretet i 1992.

 

Husets historie

Vi vet ikke når huset ble bygget, men historien kan i alle fall føres tilbake til 1840-årene. Da het det "Pakterboligen" og lå på Nedre Treet under Haukeland. Gassverksdirektør Peter Wilhelm Neumann kjøpte huset i 1863 og døpte det "Solbakken", og her tilbrakte Neumann-familien somrene fram til 1909. Da ble det overtatt av Lorentz Olai Monsen Fantoft. Familien Fantoft bodde i huset til det ble revet i 1973. Bergens Tidende satte da i gang en aksjon for å bevare huset. 

 

Dagens bruk

Huset er pusset opp innvendig og har fått et inventar i en stil fra anno 1880, takket være en generøs giver. Blondehuset tjener i dag flere brukere. Arboretets venner disponerer 1. etasje til møter, og i sommersesongen driver sangkoret "Kor e' Vi" kaféen.