Home
The University Gardens
Publications

Popular publications and the gardens in the media

Staff at the University Gardens regularly contribute to broadcast media and publish more accessible articles, including in our in-house journal Årringen.

Main content

Some recent articles from University Gardens staff:

2021

Salvesen, P.H., Moe, B., Nilsen, L.H., & Spildo, S. 2021. Levende museum og botanisk skattkammer. Bergen: Stiftelsen det Norske Arboret & Bodoni forlag.

2020

Bellstedt, D. U., Coetzee, A., Hitchcock, A., Kandziora, M., Musker, S., van der Niet, T., Nürk, N. M., & Pirie, M. D. 2020. Small differences, big secrets. Veld & Flora, 106: 26–31. https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-1be3924832  Free online version from issuu here.

Jørgensen, P. M. 2020. British ‘ Rhodoladies ’. RHODODENDRONS, CAMELLIAS & MAGNOLIAS, 7–18.

Jørgensen, P.M. & Salvesen, P.H. 2020. Rhododendronbyen Bergen i nytt lys. Lapprosen 23 (2) 4-8.

Pirie, M. D. 2020. Remarkable insights into processes shaping African tropical tree diversity. Peer Community In Evolutionary Biology. https://doi.org/10.1101/807727

2019

Jørgensen, P.M. 2019. Hva er Rhododendron kyawii? Lapprosen 32 (3). 17-17.

Jørgensen, P.M. 2019. Kommentar til Milne: Er Rhododendron ponticum en truende art? Lapprosen 21. 19-19.

Jørgensen, P.M. 2019. Royale asaleaer på Milde. Lapprosen 32 (2). 4-7.

Jørgensen, P.M. 2019. Svar på spørsmål. Lapprosen 32 (3). 16-16.

2018

Jørgensen, P.M. En perle av en rhododendron på Jæren. Lapprosen 21. s.4-5

Jørgensen, P.M. Grønn duskamarant trives i Nygårdsgaten i Bergen. Blyttia: Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018; Volum 76. s.31-32

Jørgensen, P.M. Kamelia på friland i Norge. Lapprosen 2018; Volum 21. s.12-17

Jørgensen, Per Magnus; Imsland, Svein. Syrinslirekne, en plante å se opp med. Blyttia: Norsk botanisk forenings tidsskrift 2018; Volum 76. s.133-135

2017

Jørgensen, P.M. Flere overraskelser i Halfdan Lems heimbygd. Lapprosen 2017;Volum 20. s.15-15

Jørgensen, P.M. Norge på lavtoppen. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2017;Volum 75. s.231-233

Jørgensen, P.M. Norske floraer i 250 år. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift 2017;Volum 75. s.48-56

Jørgensen, P.M. "Teddyen" har blomstret rikelig på Milde. Lapprosen 2017;Volum 20. s.4-5

Jørgensen, Per Magnus; Larsen, Ole Jonny. En ukjent Lem hybrid i Norge, har fått navn 'Lem's Tribute'. Lapprosen 2017;Volum 20. s.4-5

2016

Jørgensen, P.M. Bestämningsschema för Pannariaceae. I: Lavar, en fältguide. Stenungsund och Uppsala: Naturcentrum AB 2016 ISBN 9789185221318. s.53-54

Jørgensen, P.M. Er "Arnulf" en grex?. Lapprosen 2016;Volum 19.(1) s.11-11

Jørgensen, P.M. Halfdan Lem og hans Rhododendron hybrider. Lapprosen 2016;Volum 19.(3) s.4-12

Jørgensen, P.M. Halfdan Lem og hans Rhododendron hybrider. Lapprosen 2016;Volum 19.(3) s.4-12

Jørgensen, P.M. Hildur Krogh (1922-2014). Graphis Scripta 2016;Volum 28. s.63-64

Jørgensen, P.M. Rhododendron Leucaspis og noen av dens hybrider. Lapprosen 2016;Volum 19.(1) s.4-6

Jørgensen, Per Magnus; Weidemann, Einar; Fremstad, Eli. Flora Norvegica av J.E. Gunnerus. På norsk og med kommentarer. Trondheim: NTNU Vitenskapsmuseet 2016 (ISBN 978-82-8322-077-3) 505 s. Gunneria(80)

2015

Jørgensen, P.M. 'Arnulf', uusi norjalainen aippiruusulajike pohjoisen puutarhoihin. Rhododendronlehti 2015;Volum 2. s.7-9

Jørgensen, P.M. Den gale porsen. Lapprosen 2015;Volum 18.(3) s.4-6

Jørgensen, P.M. "February Dawn", et sikkert, første vårtegn. Lapprosen 2015;Volum 18.(1) s.4-5

Jørgensen, P.M. Hildur Krog (1922 - 2014). IAL Newsletter 2015 s.31-33

Jørgensen, P.M. Levande kulturminnen i Sundborns trakten. Sundborn Hembygdsförrenings Årsskrift 2015 s.40-49

Jørgensen, Per Magnus; Moe, Dagfinn; Salvesen, Per Harald. MUSEHAGEN I BERGEN. Levende botanikk i over hundre år. Skald forlag 2015 (ISBN 9788279592372) 192 s.

 

The gardens in the media

We also contribute regularly to Norwegian radio and TV broadcasts (details in Norwegian):