Hjem
Universitetshagene
Samlingene

Rosariet

En utstilling av over 500 ulike roser (slekten Rosa). Norges største Rosesamling, men også en av Nordens største.

The Rosarium
Foto/ill.:
Michael Pirie, UiB

Hovedinnhold

I sørhellingen mot Fanafjorden ligger Arboretets Rosarium, en utstilling av over 500 ulike roser (slekten Rosa).

Rosariet viser rosenes variasjon, mangfold og historie. Vi vil først og fremst vise roser som er friske og passer til å dyrkes i vestlandsklimaet, men har også noen som mistrives her. De representerer milepæler i roseforedlingens historie eller har karaktertrekk som er viktige for å forstå rosenes slektskap. Enkelte roser må dyrkes i potter og tas inn i vinterhalvåret, enten fordi de ikke tåler frost eller fordi de blir syke av bladsopper i lange regnværsperioder.

Rosariet er delt i tre deler: Villrosebakken, Den historiske bakken og Rosehagen. I Villrosebakken vises rosene slik de forekommer i naturen etter et tradisjonelt botanisk system (Rehder 1940, Smulders et al. 2011). I Den historiske bakken og Rosehagen viser vi hageroser menneskene har foredlet fra krysninger – hybrider – mellom artene. Vi har ordnet dem i hybridgrupper slik disse er definert av American Rose Society og akseptert av alle verdens roseforeninger (https://www.rose.org/single-post/2018/06/11/Rose-Classifications).

Referanser:

Rehder, A. 1940. – Manual of trees and shrubs, Hardy in North America. – 2nd ed. Dioscorides, Portland, USA.

Smulders , M.J.M., Arens, P. Koning-Boucoiran, C.F.S. Gitonga, V.W. Krens, F.A. Atanassov, A. Atanassov, I. Rusanov, K.E. Bendahmane, M. Dubois, A. Raymond, O. Caissard, J.C. Baudino, S. Crespel, L. Gudin, S. Ricci, S.C. Kovatcheva, N. Van Huylenbroeck, J. Leus, L. Wissemann, V. Zimmermann, H. Hensen, I. Werlemark, G. & Nybom H. 2011. – Chapter 12. Rosa. – pp. 241-275 In: C. Kole (ed.), Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources Plantation and Ornamental Crops, DOI 10.1007/978-3-642-21201-7_12, Springer-Verlag Berlin Heidelberg