Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Sjette samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Kritisk tenking og argumentasjon

Hvilket grunnlag har elevene for å ta viktige avgjørelser i livet sitt? Kan vi trene de til et kritisk blikk på all den naturfaglige informasjonen de møter? Hvordan skille synsing fra argumenter som er basert på vitenskapelige fakta? Og hvordan kan vi trene elever i å delta i debatter på en god måte?

Hovedinnhold

 

Foreløpig program

Onsdag 19.april

09:00Plakatpresentasjon og konferanse
11:00Dialog og utforskende samtale
12:00Lunsj 
13:00Lesing i naturfag
15:00Utprøving av klimamodellen
16:00Slutt

 

Torsdag 20. april

09:00Kritisk tenking. Argumentprosjektet
10:00Naturfag og kritisk tenking i aktuelle kontroverser.
12:00Lunsj
13:00Undervisning om kontroversielle samfunnsproblem
15:00Natur i naturfaget
16:00Slutt