Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Sosiologisk skolebesøk

I høst har de to masterstudentene Oda og Henrik fra Sosiologisk institutt besøkt videregående skoler i Bergen for å informere om sosiologi som studiemulighet.

Oda og Henrik
Masterstudentene Oda og Henrik besøker videregående skoler for å informere om sosiologi.
Foto/ill.:
Adrian Kjær

Hovedinnhold

Målet med prosjektet er å øke rekrutteringen og gi økt forståelse for hva et studium i sosiologi på universitetet innebærer, ifølge Oda og Henrik. Siden de har valgt litt ulik sammensetning av graden sin - Oda har vært på utveksling på Berkeley, mens Henrik har tatt mange av valgfagene i sosiologi - kan de også tilby studentene litt ulike perspektiver fra bachelorstudiene.

Så langt har de besøkt Katten, Amalie Skram, U. Phil og Laksevåg VGS. Den aktuelle gruppen er elevene i 2. eller 3. klasse som tar sosiologi og sosialantropologi eller sosialkunnskap. Til våren planlegges flere skolebesøk før fristen for å søke høyere utdanning.

Interessen fra elevene har vært god og noen har nok fått en aha-opplevelse om hva et studium i sosiologi innebærer, forteller studentene. Elevene var også interessert i praktiske forhold ved det å være student og jobbmuligheter som sosiologer.

Det er enda ikke bestemt hvilke skoler som skal besøkes til våren og interesserte lærere oppfordres til å ta kontakt med instituttet.