Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Fornuft og kjensler i Amerika

Atle Møen har skrive ein artikkel i BT med tittelen "Fornuft og kjensler i Amerika".

fornuft og kjensler i Amerika
Foto/ill.:
http://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Fornuft-og-kjensler-i-Amerika-326392b.html

Hovedinnhold

Det var eit sosialt opprør frå arbeidarklassen som tippa valet i favør av Donald Trump. Denne sosiale krafta kunne Trump utnytta fordi den eigentlege klassepolitikken vart borte frå amerikansk politikk rett etter den 2. verdskrigen.

Det rettferdige opprøret til den amerikanske arbeidarklassen kunne difor ikkje gjera seg gjeldane gjennom fagforeiningar og den eksisterande politikken, og denne sosiale protesten hadde difor få andre utvegar enn å bli omforma til urettmessige åtak på innvandrarar og kvinner.