Hjem
Sosiologisk institutt
FRIPRO-tildeling

Solid finansiering til å forske på holdninger til innvandring

Postdoktor Susanne Bygnes ved Sosiologisk institutt får midler under kategorien Unge forskertalenter, med prosjektet Imagining and Experiencing the ”Refugee Crisis”

Postdoktor Susanne Bygnes
Foto/ill.:
uib.no

Hovedinnhold

I prosjektet skal Bygnes studere hva som avgjør om syriske asylsøkere reiser, hvordan de reiser og hvor de drar. Hun skal også studere hvordan de opplever å komme til Norge, og hvordan lokalbefolkningen opplever å få flyktninger i sitt nærområde.

Bygnes vil se på lokalsamfunn av ulik størrelse på Vestlandet. Målet er å beskrive hva som kjennetegner god og dårlig sosial integrering av flyktninger. Prosjektet mottar rundt 8 millioner kroner.

– Med midlene får vi mulighet til å koble migrasjonsforskning og forskning på holdninger på en ny måte, sier Bygnes, som vil samarbeide med tunge fagmiljøer på UiB, IMER Bergen og DIGSCORE.