Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

User participation in the Norwegian Welfare Context: an Analysis of Policy Discourses

Karen Christensen og Synnøve Fluge har publisert en artikkel sammen med Ole Petter Askheim og Ingrid Guldvik publisert i Journal of Social Policy.

Hovedinnhold

Artikkelen handler om endringer i politiske diskurser i den norske velferdsstaten i forhold til brukermedvirkning for eldre, fysisk funksjonshemmede og personer med psykiske problemer. Analysen er basert på et utvalg av nasjonale dokumenter tilbake til 1960-tallet. Vi finner noen interessante forskjeller mellom de tre gruppene; bl.a. at de eldre skiller seg ut ved at konsumdiskursen kun brukes overfor dem og at den nyeste retningen særlig handler om samproduksjon mellom bruker og kommune/kommunens ansatte; dette siste gjelder også særlig de eldre, men også personer med psykiske problemer.

Dokumenter