Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Fall og raseri

Atle Møen er ute med ein artikkel i Tidsskrift for ungdomssforskning titulert "Fall og raseri - Om Behring Breiviks ubestemmelege livsløp, nedgåande sosial mobilitet og tap av meining".

Illustrasjon

Hovedinnhold

Artikkelen skisserer ein analyse av samsvaret mellom noke kritiske aspekt vedlivsløpet til Behring Breivik, og typiske disposisjonar for paranoide vrangførestillingarog grandiose fantasiar. Terrorhandlingane må etter dette forståast mot ein bakgrunn av eit historisk samanfall mellom ein overgang frå klassepolitikk til den ideologiske «kulturkampen», og framveksten av usikre livsløp innanfor dagens utdanningssamfunn. Slike ideologiske fantasiar og vrangførestillingar står særleg i fare for å slå ut i raseri og vald hjå personar som har erfart eit trugsmål om nedgåande sosial mobilitet.

Artikkelen har eit tvervitskapleg tilsnitt og ein essayistisk stil. Artikkelen er basert påsystematiske ny-tolkingar av journalistisk empirisk materiale,utval av «Manifestet» og offentlege rapportar.

  • Les artikkelen i Tidsskrift for samfunnsforskning her