Hjem
Sosiologisk institutt
Skriftsserie:

Bergen Studies in Sociology

Frontpicture
Foto/ill.:
Sosiologisk Institutt

Hovedinnhold

Doktorgradsavhandlinger

Doktorgradsavhandlinger fra Sosiologisk institutt i perioden 1979 - 2017 finnes  her.

Doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver finnes i BORA  (Bergen Open Research Archive) fra denne siden.

Kontakt

Olga Mjelde

Seniorkonsulent

Sosiologisk institutt, UIB

Olga.Mjelde@uib.no