Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Rehabilitering og prosedural rettferdighet i kriminalomsorgen

Ingrid Rindal Lundeberg og Kristian Mjåland har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet: Retfærd, Nordic Journal of Law and Justice.

Kriminalomsorgen
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Abstract: Rehabilitering er et rettighetsfestet formål med norsk straffegjennomføring. Til forskjell fra tidligere studier av rettsliggjøring som har fokusert på hvilke sosialt utjevnende fordelingsresultater slike rettigheter gir, ønsker artikkelen å belyse prosessen hvor ved brukerne får sine rettigheter vurdert og realisert. Hvilke fremgangsmåter som benyttes når myndighetene skal fordele hjelp til trengende har stor betydning for opplevelsen av rettferdighet. Inspirert av prosedural rettferdighetsteori undersøker artikkelen hvordan nåværende og løslatte fanger vurderer beslutningsprosesser i en rekke ulike situasjoner og sammenhenger under gjennomføring av straff. Utgangspunktet for artikkelen er en omfattende kvalitativ og kvantitativ studie av livet før, under og etter soning av straff i norsk kriminalomsorg. Artikkelen konkluderer med at prosedural rettferdighet er vesentlig for å sikre rettssystemets legitimitet, og kan gi bedre betingelser for å lykkes med rehabiliteringsarbeidet i kriminalomsorgen. Forskningen på rettsliggjøring må derfor i større grad undersøke hvordan institusjoner bedre kan sikre en proseduralt rettferdig praksis.