Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Offentlig støtte til barnefamiliene

UiB-forsker Liv Johanne Syltevik har vært medlem av barnefamilieutvalget. De overleverte sin utredning til barne- og likestillingsministeren 6. mars 2017.

Offentlig støtte

Hovedinnhold

Barnefamilieutvalget som professor Liv Johanne Syltevik ved sosiologisk institutt har vært medlem av, overleverte 6 mars sin utredning til statsråd Solveig Horne. Utvalget hadde som oppgave å gå igjennom alle stønadsordninger til barnefamiliene. Spesielt ble utvalget blant annet bedt om å vurdere barnetrygden og mulighetene for støtte til barnefamilier med lav inntekt.  Utvalget ble ledet av professor Anne Lise Ellingsæter. Hele utredningen er tilgjengelig her; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-6/id2540981/ Liv Johanne Syltevik tilhørte mindretallet i utvalget med hensyn til barnetrygden, og i en kronikk i VG 7 mars begrunner mindretallet sitt syn ytterligere.  Les kronikken her: http://www.vg.no/nyheter/meninger/foreldre-og-barn/nei-til-inntektsproeving-av-barnetrygden/a/23942796/