Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Sosialpolitisk kafe på Robin Hood huset om fattigdom i et av verdens rikeste land

Onsdag 22 mars deltok professor Liv Johanne Syltevik ved UIB i panelet på sosialpolitisk kafe sammen med Ann Grete Aasheim, barnevernspedagog og medlem av profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger.

Fattigdom
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Samtalen var ledet av Marcos Armano, daglig leder i Stiftelsen Robin Hood Huset. Sosialpolitisk kafe arrangeres av Stiftelsen Robin Hood huset i samarbeid med sosialpolitisk utvalg i FO, LO Bergen.  Temaet var Fattigdom i et av verdens rikeste land - hvordan oppleves den og kan vi bli kvitt den? Samtalen dreide seg blant annet om utviklingen av velferdsstaten, om hvordan vi kan forstå fattigdom, hvordan fattigdom oppleves og hvordan den kan bekjempes. Syltevik var invitert for å fortelle om barnefamilieutvalgets arbeid med NOU 6: 2017 «Offentlig støtte til barnefamiliene», barnetrygdens historie og betydning samt hva en vinner og taper på universelle versus selektive ordninger til barnefamilier. Det var fullt hus og 45 engasjerte tilhørere.