Hjem
Sosiologisk institutt
NYHET | ÆRESDOKTOR

Amerikansk sosiolog utnevnes til æresdoktor på UiB

Den anerkjente amerikanske sosiologen Arthur L. Stinchcombe er blitt utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen.

Arthur Stinchcombe Professor Emeritus

Hovedinnhold

Fredag 5. mai 2017 avholdes det en egen promosjon for syv nye æresdoktorer som er utnevnt ved Universitetet i Bergen (UiB), en æresdoktor for hvert fakultet.

Med fokus på sosiale strukturer

Professor emeritus Arthur L. Stinchcombe er valget som æresdoktor fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Han fikk sitt store gjennombrudd med boken Social Structure and Organizations (1965). I boken sammenlikner Stinchcombe den amerikanske tekstilindustrien, en av de eldste industriene i USA, med bilbransjen, som er av langt nyere dato. Han argumenterer for at nøkkelfunksjoner i organisasjoner i enhver næring henger tett sammen med tidsalderen som næringen oppstår innenfor. Stinchcombe kalte denne sammenhengen for en “korrelasjon mellom alder og sosial struktur”.

Som forsker har han brukte ulike metoder for å tilnærme seg ulike tema innenfor sosiologien, noe som har bidratt til stort mangfold i forskningen hans og har gjort ham til en som brøt mange barrierer i sitt forskningsfelt.

I en av flere banebrytende bøker, Rebellion in a High School, benyttet han seg av kvantitativ metode. Mens han i en annen bok, Theoretical Methods in Social History and Economic Sociology, benyttet seg av historisk metode. Og da han skrev boken Organization Theory and Project Management sammen med Carol Heimer, baserte han metoden på feltarbeid i studiet av organisasjoner. Hans siste bok, The Logic of Social Research, var en skisse for hvordan å bruke historisk, etnografisk, kvantitativ og eksperimentell metode for å utvikle årsaksteorier innen sosiologi og andre samfunnsfag.

En lang og omfattende karriere

Stinchcombe er professor emeritus fra Weinberg College of Arts & Sciences ved Northwestern University i USA. I 1960 mottok han doktorgraden fra University of California, Berkeley. Han etablerte seg raskt innenfor sosiologifaget. Blant hans mange interesseområder finner man lov og samfunn pluss vitenskap og teknologi samt et blikk på økonomi og samfunn.

Før han begynte ved Northwestern, underviste Stinchcombe ved de amerikanske universitetene Johns Hopkins, Berkeley, University of Chicago og University of Arizona. Han har også vært gjesteprofessor i Chile, Storbritannia, Nederland, Norge, Australia og Stanford School of Business i USA.