Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Media som motstander

I enhver arbeidskonflikt foregår det en kamp om virkelighetsoppfatningen i media, og media har en tendens til å velge vinklinger som går i de ansattes disfavør, hevder stipendiat Isak Lekve i en ny tekst hos Manifest Tidsskrift.

Media
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

På mandag la ledelsen i Norwegian fram hvor mye de hadde tilbydd piloter for å ta ekstravakter i møte med det evige sommerkaoset, og media laget saker som "Norwegian-pilotene sa nei til firedobbel lønn". Imidlertid unnlot de å rapportere om stridens kjerne, nemlig spørsmålet om piloter og kabinansatte skal være ansatt i driftselskapet - sin egentlige arbeidsgiver - eller i rene bemanningsselskap som driftselskapene kan hente inn ansatte fra når det trengs. Det siste er et viktig prinsipielt spørsmål med stor betydning for både jobbsikkerhet og maktforhold i luftfarten - og var også kjernen i streiken våren 2015. Dette illustrerer at i alle arbeidskonflikter foregår det en kamp i media om virkelighetsoppfatningen, og denne har en tendens til å gå i de ansattes disfavør, hevder stipendiat Isak Lekve i en ny tekst hos Manifest Tidsskrift, først trykket på papir i tidsskriftet Røyst.