Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Ordensoverekkelse

Mandag 4. september ble Kari Wærness utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Sponheim og Wærness

Hovedinnhold

Kari har blitt tildelt prisen for sin samfunnsinnsats basert på mangeårig kvinne-, omsorgs- og familieforskning samt et sterkt personlig og sosialpolitisk engasjement. Det var fylkesmann Lars Erik Sponheim som på vegne av Slottet overrakte St. Olavsmedaljen til Kari.

Kollegaer fra UiB, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Sosiologisk Institutt, en rekke tilreisende gjester samt familie og venner samlet seg for å hedre Kari i Knut Fægris hus på dagen for overrekkelsen. Feiringen inneholdt flotte taler, god mat, kulturelle innslag fra Studentersangforeningen i Bergen og Grieg akademiet stilte med pianist, Kato Nogva Flem.

Forslagsstillerne til utnevnelsen av Kari var Karen Christensen og Ann Nilsen fra Sosiologisk Institutt, og Alf Erling Risa fra Institutt for Økonomi, UiB.