Hjem
Sosiologisk institutt
News

Symbolske grenser i det sosiale rommet

Vegard Jarness har nylig publisert artikkelen “Viewpoints and Points of View: Situating Symbolic Boundary Drawing in Social Space” i tidsskriftet European Societies.

capital
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

I denne metodologiske artikkelen viser Jarness hvordan Pierre Bourdieus begrep om det sosiale rommet og Michèle Lamonts begrep om symbolske grenser kan kombineres i forskning på kulturelle klasseforskjeller. Den demonstrerer også hvordan korrespondanseanalysen kan kombineres med kvalitative intervjuer. Ved å bruke tilfellet Stavanger som eksempel, viser analysen hvordan symbolske grensedragninger tar ulike former langs det sosiale rommets to viktigste dimensjoner: mellom de som besitter mye og de som besitter lite kapital på den ene siden, og mellom de som primært besitter økonomisk kapital og de som primært besitter kulturell kapital på den andre.