Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Sosiologistudenter på NAV besøk

Hver høst tar studenter på valgemnet Velferd- og ulikhet turen innom NAV-kontorene i Bergen sentrum hvor studentene lærer mer om oppgaver og utfordringer som organisasjoner tar seg av.

NAV besøk
Foto/ill.:
Hans-Tore Hansen

Hovedinnhold

Om lag 60 av studentene på valgemnet Velferd- og ulikhet (SOS113) var onsdag den 18. Oktober sammen med fagansvarlig professor Hans-Tore Hansen og seminarleder Tone Michelle Vatne Rønningen på besøk hos NAV-Bergenhus. Avdelingsdirektør Erik Rasmussen holdt et spennende og faglig interessant innlegg om NAV og de oppgaver og utfordringer som organisasjoner tar seg av. Det ble et inspirerende møte hvor Rasmussen blant annet fortalte om utfordringer med en aldrende befolkning, ungdom som har problemer med å på komme inn på arbeidsmarkedet og en organisasjon som satset tungt på ny teknologi. Studentene hadde mange spørsmål til Rasmussen om NAV, men også om arbeidsmarkedet for framtidige sosiologer og om NAV som en mulig framtidig arbeidsplass for sosiologer.