Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Klasse, kropp og kultur

Lisa Maria Breistein Sølvberg og Vegard Jarness har publisert en artikkel i årets første utgave av Tidsskrift for samfunnsforskning. Artikkelen er basert på Sølvberg sin masteroppgave.

Klasse, kropp og kultur
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Artikkelen belyser hvordan kulturelle klasseskiller kommer til uttrykk i vårt mest intime og tilsynelatende mest individuelle – kroppen, og hvordan vi bruker den. Analysen er basert på ti kvalitative intervjuer med mannlige representanter fra to klassefraksjoner – den kulturelle og den økonomiske overklassen. Resultatene viser klare forskjeller mellom fraksjonene: selvidentiteten knyttet til de fysiske aktivitetene varierer, og informantene fortolker, vurderer og klassifiserer andres fysiske aktiviteter og kroppsbruk på forskjellige måter.

Videre demonstreres det hvordan visse fysiske aktiviteter, kroppslige kvaliteter og helsetilstander kan resultere i både fordeler og ulemper i jobbintervjusituasjoner. Således vises det hvordan ulike måter å bevege kroppen på kan ha bytteverdier av ulik valør på arbeidsmarkedet.