Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Svartmaling av gutter

Det gutta ligger etter i skolen, tar de igjen i arbeidslivet!

Svartmaling av gutter

Svartmaling av gutter bommer på det som ligger bak unges problemer, og kan i seg selv være skadelig. Det skriver Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt) i en artikkel i Norsk Sosiologisk Tidsskrift. Vogt forklarer der at gjennomsnitt er lett å måle, og fortellinger basert på enkle todelinger er lett å gripe, men at ensidig fokus på jenter og gutters snitt-karakterer likevel fort kan lede oppmerksomhet vekk det som tydeligst skiller elevene fra hverandre. Avgjørende spørsmål om klasse, etnisitet og institusjonelle ordningeroverskygges. Hittil har ikke gutters lavere karakterer gitt utslag i dårligere posisjoner i arbeidslivet enn kvinner. Det finnes imidlertidmye forskning som viser at både menn og kvinner med lite utdanning har fått dårligere lønns- og arbeidsbetingelser. Trenden hittil har ikke vært at slike jobber har forduftet, men at de har blitt gitt dårligere vilkår. Svart maling må vi ha, men vi må ikke glemme de andre fargene. Nøkkelen til å forstå kjønn ligger i å vokte seg for forklaringer som baserer seg på enkle to-delinger av befolkningen, i å se på samspillet med andre faktorer, og i å se utover det som skjer i skolen.