Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Brukermedvirkningspolitikk - mellom demokrati og konsum-orientering

Karen Christensen, har nylig publisert en artikkel i samarbeid med Doria Pilling i Journal of Social Policy fra prosjektet 'Making user participation work - from policy to practise'.

User participation
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Karen Christensen (professor ved instituttet) har publisert artikkelen sammen med sin britiske kollega Doria Pilling. Artikkelen diskuterer og sammenlikner brukermedvirkningsdiskurser i Norge og England siden 1960-årene og analysen er empirisk basert på sentrale og utvalgte stortingsmeldinger. Analysen viser at Norge og England har et felles utgangspunkt i en demokratisk forståelse av brukermedvirkning, men deretter skilles veiene. Etter en midlertidig orientering mot brukermedvirkning som en form for konsum med fokus på at eldre kan velge mellom å bo hjemme eller å komme på institusjon, beveger den norske politikken seg mer og mer over i en samproduksjons-orientering, hvor stat og individ (brukere, deres familier, sivilsamfunnet etc.) betraktes som partnere. Den britiske brukermedvirkningspolitikken får igjennom årene - og ikke overraskende - en sterk orientering mot konsum og valgfrihet, men mer overraskende er det at samproduksjonsdiskursen også finnes i den engelske politiske retorikk og at denne er utviklet allerede i de tidligste nasjonale engelske dokumentene. Artikkelens analyse viser at vi ikke bør ta for gitt hvilken velferdskontekst som skaper hvilken type brukermedvirkningspolitikk; det er kontinuerlig bruk for nye og kritiske analyser av det vi tar for gitt.