Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Middelklassekulturen i Norge - En komparativ sosiologisk studie

I Middelklassekulturen i Norge foretar Rune Sakslind, Ove Skarpenes og Roger Hestholm en analyse av hvordan den norske, høyt utdannede middelklassen forstår seg selv som kunnskapsarbeidere.

Middelklassekulturen i Norge
Foto/ill.:
https://scandinavianacademicpress.no/boker/middelklassekulturen-i-norge

Hovedinnhold

Resultatene er fortolket i et historisk og komparativt perspektiv. Hvordan skiller Norge seg fra andre land, og hvilke historiske og sosiokulturelle særtrekk ligger til grunn for forskjellene?

Studien er basert på dybdeintervjuer med 113 personer i privat og offentlig sektor, fordelt på byene Oslo, Bergen og Kristiansand. Leger, samfunnsvitere, økonomer, jurister, naturvitere, humanister, psykologer og sivilingeniører har lange utdanninger. De arbeider i skoler, sykehus, kommuner, museer, departementer, forlag, universiteter, hjelpeorganisasjoner, konsulentfirma og i alle slags private bedrifter. Hvilke verdier vektlegges av denne akademiske middelklassen, og hvilken betydning har middelklassens verdiverden for sentrale norske institusjoner og kulturelle praksiser?

Analysen bygger på en gjennomgang av den sosiologiske klasseanalysens perspektiver på disse gruppene, i marxistisk inspirert teori så vel som i utdannings- og profesjonssosiologi. Boka risser opp den historiske konteksten for fremveksten av utdanningsgruppene - forholdet mellom kunnskap og klasse i norsk modernisering – og legger frem et kulturteoretisk perspektiv for å analysere deres forhold spesielt til sentrale elementer i vestlig modernisering – til «finkulturen», høyere utdanning og «vitenskapen» som kunnskapens nøkkelinstitusjon.

 

Boken er tilgjengelig her.