Hjem
Sosiologisk institutt

Historisk sosiologi

Ved instituttet har mange vært opptatt av å studere samfunnsendringer i et historisk perspektiv og kombinerer historisk-sosiologiske tilnærminger. Historisk sosiologi kan sees både som et perspektiv og en metode for å studere samfunnsforhold og endringer.

Hovedinnhold

Et eldre par står på en perrong og et tog suser forbi
Foto/ill.:
Colourbox

Forskere og forskningsfelt

  • Modernitet og kapitalisme (Isak, Ole Johnny)
  • Nivåer av temporalitet og tid i studiet av sosiale praksiser (Ann)
  • Fag og yrkesopplæring (Ole Johnny)
  • Klassekamp, kapitalismens historie og former (Isak)
  • Historisk utvikling av sosial ulikhet (Johs)
  • Intergenerasjonell sosial mobilitet (Johs)
  • Historisk utvikling av klassesamfunnet (Johs)
  • Velferdspolitikken for enslige forsørgere (Liv)

Forskningsprosjekter

  • Ingen pågående eksternt finansierte forskningsprosjekter