Hjem
Sosiologisk institutt

Velferdsstat og velferd

Velferdsstaten og velferd er et forskningsfelt som har vært sentralt gjennom hele instituttets historie. Velferdsstatens utvikling, hvordan velferd sikres og utvikles for ulike grupper og sammenligning av ulike velferdsstater er sentrale tema.

Hovedinnhold

Velferdsteknologi
Foto/ill.:
Grete Reimers

Forskere og forskningsfelt

 

Forskningsprosjekter

  • Ingen pågående eksternt finansierte forskningsprosjekter