Hjem
Sosiologisk institutt

Sosiologisk teori

I de siste evalueringene av norsk sosiologi har det blitt etterlyst mer arbeid med sosiologisk teori og teoriutvikling. På instituttet har vi ansatte som arbeider med klassisk sosiologisk teori så vel som teori på ulike spesialområder.

Hovedinnhold

Sosiologisk teori
Foto/ill.:
Jonas Rekdal Mathisen

Forskere og forskningsfelt

Forskningsprosjekter

  • Ingen pågående eksternt finansierte forskningsprosjekter