Hjem
Sosiologisk institutt

Ungdom og utdanning

Ungdom og utdanning er et tema mange ved instituttet har arbeidet med ut fra ulike perspektiver og metoder. Hva som skjer i overgangen mellom utdanning og arbeidsliv, utviklingen av skolesystemer og fagutdanning er sentrale forskningsfelt.

Hovedinnhold

Bioutdanning
Foto/ill.:
Asbjørn Leirvåg

Forskere og forskningsfelt

Forskningsprosjekter

  • Ingen pågående eksternt finansierte forskningsprosjekter