Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Ny publikasjon på instituttet!

Ove Skarpenes og Rune Sakslind har fått publisert en artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research, med tittelen: Educational Experiences and Perceptions of Occupational Hiearchies: The Case of the Norwegian Working Class.

class room
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Denne artikkelen beskriver og diskuterer hvilke erfaringer et utvalg av representanter for den norske arbeiderklassen har med utdanningssystemet, og hvordan disse erfaringer står i kontrast til konvensjonelle utdanningssosiologiske teorier. Vi beskriver også hvordan arbeiderne oppfatter at samfunnet verdsetter arbeidet de gjør, og hvordan dette avviker fra deres egne vurderinger. Det bildet som stiger frem er av en egalitær kultur som passer dårlig med de mønstre som komparative studier finner i land som Storbritannia, Frankrike og USA. Vi mener nøkkelen til å forstå slike forskjeller ligger i kunnskap om de ulike måter sosiale hierarkier preger utdanningssystemer på i forskjellige samfunn.