Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon av Karen Christensen

Norske kvinners erfaringer med migrasjon til England i det 20. århundre: narrativer om kjønnsroller i endring

Artikkelen diskuterer endringer i kjønnsroller knyttet til migrasjon, innenfor en kontekst som handler om nord/nord mobilitet.

The picture shows a stylized globe
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Med utgangspunkt i et case om eldre norske kvinner som utvandret til England mens de var unge, og på den måten aktivt gjorde migrasjon til en del av deres liv, kombinerer artikkelen livsløpsteori og migrasjonsteori om transnasjonalisme, og presenterer tre livsløps-typologier. Disse er udviklet på bakgrunn av livsløpsintervjuer, basert på klasse- og kjønnsforskjeller. En, som er basert på høyere middelklasse posisjon, handler om transnasjonale ekteskap som en nøkkel til å forlate et lille norsk bygdesamfunn og gå inn i en rolle som 'Europeisk' husmor. En anden, som er arbeiderklassebasert, handler om å bruke au pair jobben som et springbrett til migrasjon og ekteskab, og gå inn i familielivstilpasset lønnet arbeid i norske 'nisjer'. Den tredie, som er middelklassebasert, handler om å bruke migrasjonsprosessen til å styrke en professionel identitet. Artikkelen viser hvordan følelsen av transnasjonal tvetydighet svekkes jo mer kjønnsrollen knyttet til migrasjon handler om å realisere egne potensjaler, en bevegelse henimot kjønnslikestilling.

 

For mer informasjon og tilgang til artikkelen, besøk Nordic Journal of Migration Research.