Hjem
Sosiologisk institutt
Beste norskspråklige artikkel for 2019

Tap og tillit – om relasjonene mellom norske kraftkommuner og finansnæringen

Tomas Hostad Løding ved Sosiologisk institutt har blitt tildelt pris for beste norskspråklige artikkel for 2019 på Sosiologforeningens vinterseminar. I artikkelen undersøker Løding prosedyrene når norske kraftkommuner selger andeler i lokale og regionale kraftselskaper og investerer inntektene i verdipapirmarkedene.

Grafer
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

Gjennom de ti årene som har passert siden den mest alvorlige finansielle krisen på nesten et århundre, har det vokst fram en bred tverrfaglig litteratur som tar for seg finansmarkedenes økte omfang og betydning. Under betegnelsen «finansialisering» er et av denne litteraturens fremste funn at stadig flere lag av mer eller mindre kyndige aktører anser finansmarkedene som en fornuftig arena i forvaltningen av både gjeld og aktiva. Denne artikkelen begynner med å slå fast at blant disse nye klassene av vordende finansinvestorer hører også norske kommuner til. Selv om de katastrofale konstruksjonene formidlet av Terra Securities er mest kjent, dreier det seg hovedsakelig om kraftkommuners salg av andeler i lokale og regionale kraftselskaper hvor frigjorte midler deretter spres i verdipapirmarkedene. Ved å bruke kvalitative intervjuer av kommunale beslutningstakere utforsker artikkelen et påfallende likhetstrekk mellom de såkalte Terra-kommunene og andre norske kommuner som også investerer i finansmarkedene, nemlig de nære, vedvarende og tillitsbaserte relasjonene som finnes mellom politisk ledelse i kommunal sektor og utvalgte aktører i finansnæringen. Artikkelen argumenterer for at disse tillitsrelasjonene er en viktig faktor for å forstå hvorfor kommuner i dag anser finansialiserte strategier som legitime og hensiktsmessige i forvaltningen av offentlige verdier.

 

For tilgang til artikkelen, se idunn.no