Hjem
Sosiologisk institutt
Alumni

Jobbveileder i A2G kompetanse

Kort tid etter at hun fullførte master i 2020 fikk Ingvild Sandve fast jobb som jobbveileder i A2G kompetanse.

Hovedinnhold

Temaet på masteroppgaven min var en av de tingene som gjorde at jeg fikk jobben jeg har nå.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?

Jeg valgte sosiologi på bakgrunn av at jeg alltid har likt de samfunnsvitenskapelige fagene. Spesielt det å analysere samfunnet og enkeltindivers valg og behov, sett i lys av samfunnets normer og forventninger. Grunnen til at jeg valgte UiB, var i starten på grunn av byen og at det var nytt og spennende. Etter å ha gått på UiB i fem år, er jeg mektig stolt over å ha tatt utdanningen min ved en så historisk og prestisjetung institusjon som UiB.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev masteroppgaven min om unge helsefagarbeideres arbeidshverdag og utfordringer knyttet til omsorgsutøvelse. Her tok jeg for meg mulige konsekvenser av ufrivillig deltidsarbeid, yrkets status, og utfordringer knyttet til kjønn og etnisitet. Jeg brukte livsløpsperspektivet som et bakteppe for analysen min, for å fremheve særegne trekk ved den livsfasen de unge helsefagarbeiderne befant seg i.

Hva jobber du med?

Jeg har nettopp fått meg fast stilling som jobbveileder i A2G Kompetanse. Dette er en arbeidsmarkedsbedrift som arrangerer en rekke arbeidsmarkedstiltak på oppdrag for NAV. Jeg arbeider med arbeidsavklaring, som innebærer å kartlegge og vurdere deltakeres arbeidsevne og eventuelle behov for bistand til å få eller beholde arbeid.

Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Temaet på masteroppgaven min var faktisk en av de tingene som gjorde at jeg fikk jobben jeg har nå. Det å ha skrevet om helsesektoren var absolutt en fordel jeg tar med meg som jobbveileder. Det å ha kjennskap til noen av utfordringene i en så stor sektor som helsesektoren, er noe jeg har bruk for og vil ha bruk for i fremtiden.

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (verv etc.)

Jeg tørr ikke påstå at jeg var særlig aktiv når det gjaldt verv eller medlemskap i diverse foreninger under studietiden. Jeg har alltid hatt en deltidsjobb ved siden av studiene, blant annet som BPA, i hjemmetjenesten og som butikkmedarbeider i en smykke- og klokkebutikk. På papiret vil det ikke virke særlig relevant, men i ettertid ser jeg at den erfaringen jeg har tilegnet meg fra arbeid med mennesker i forskjellige situasjoner er uvurderlig. Det har heller ikke skadet at jeg måtte være strukturert og effektiv, for å få hverdagen til å gå rundt med studier og arbeid.

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Det beste med jobben min er alle de fantastiske menneskene jeg møter, og erfaringene jeg får høre om. Det er også det mest utfordrende, da jeg ønsker å møte alle som kommer inn på mitt kontor med åpenhet og nysgjerrighet. Det kan være energikrevende, men samtidig så er det utrolig givende å få tilbakemelding om at individer føler seg sett som person av meg. Å oppnå det gjør at jeg føler at jeg har gjort jobben min riktig.

Hvordan kommer din utdanning i sosiologi til nytte i din nåværende jobb?

Sosiologien kommer til nytte ved at jeg får brukt mine analytiske ferdigheter daglig. Det at vi har kunnskap til å ikke bare engasjere oss i samfunnet, men også verktøy til å kunne analysere og plukke det fra hverandre, tror jeg er veldig nyttig. Jeg tror også at masteren for min del har vært en dannelsesreise, hvor jeg lærte utrolig mye om min egen arbeidskapasitet og nye metoder for å tilegne meg kunnskap. Den akademiske skrivemåten har også vært uvurderlig kompetanse til min nåværende jobb.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Jeg opplevde den som ganske utmattende, men utrolig spennende. Det var nye inntrykk hele tiden, og ny kunnskap som jeg måtte ta inn nesten hver dag i de første ukene. Arbeidet med masteroppgaven lærte meg at ting som regel løsner og blir forståelig, bare man gjør det mange nok ganger.

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Mitt beste tips vil være å ikke stresse, men det vet jeg at man som nyutdannet jobbsøker gjør, så jeg kan komme med mitt nest beste tips. Søk på jobber som du enten tror du ikke kommer til å få, eller jobber som du selv mener du er overkvalifisert til. Grunnen til at jeg sier det, er fordi det er viktig å øve seg på å skrive søknader. Det viktigste du gjør er å ikke begrense deg selv med hva du forventer, eller hvor du mener du skal ende opp.