Hjem
Sosiologisk institutt
Lektor

Lektor ved Ålesund videregående skole

Øystein Kummen skrev masteroppgave om hvordan kommunikasjonsteknologi bidrar til å endre grensene mellom arbeid og fritid. Nå jobber han som lektor ved Ålesund videregående skole

Hovedinnhold

Dessuten er jo den generelle samfunnsforståelsen man opparbeider seg i sosiologien en styrke i alle yrker hvor man jobber med mennesker.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?

Generell interesse for både samfunnsdebatt og historie var vel det som trakk meg mot sosiologi. Jeg har alltid vært nysgjerrig på, og glad i å diskutere, aktuelle problemstillinger i samfunnet, glad i å lese aviser og se dokumentarer. Siden min faginteresse er ganske bred, passer sosiologien meg godt. Jeg hadde vel en tanke når jeg søkte at jeg kunne fordype meg i temaer jeg selv synes er spennende. Noe som for så vidt stemte.

Hva skrev du masteroppgave om?

Jeg skrev om hvordan kommunikasjonsteknologi bidrar til å endre grensene mellom arbeid og fritid. Mer konkret undersøkte konsekvensene av å ha jobb-epost på mobiltelefon. Jeg leverte oppgaven i 2008, og teknologiutviklingen har jo vært betydelig siden den gang. Allikevel vil jeg si at mitt forskningsprosjekt er like relevant i dag som den gang. Men nå gjelder det enda flere.

 Hva jobber du med nå?

Jeg jobber som lærer på Ålesund videregående skole, avdeling Fagerlia, og underviser i fagene sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, samfunnskunnskap og historie

Var temaet på masteroppgaven du skrev relevant for din nåværende jobb (eller jobben du fikk rett etter studiet?

Teknologi og samfunnsendring, både i samfunnet generelt og arbeidslivet spesielt, er faglig relevant i alle fagene jeg underviser i.

Hadde du arbeid/frivillig arbeid/verv som var relevante i løpet av studietiden?

Ja, jeg har tilbrakt mye tid i Hulen, først som vakt, senere i PR-gruppen, som PR-ansvarlig i styret og til slutt i representantskapet. Dette var en viktig del av min tid som student. I tillegg jobbet jeg som undervisningsassistent mens jeg var masterstudent. Det gjorde meg mer interessert i pedagogikk.

Hva er det beste med jobben din, og hva er mest utfordrende?

Det beste er vel at det er utfordrende og variert. Men rekker aldri å kjede seg. Og så er det en jobb som føles meningsfull og viktig. I tillegg gir det mulighet til å bo hvor som helst i landet. Utfordringene i læreryrket er selvfølgelig mange. En av dem er jo at man gjerne skulle hatt mer tid til både planlegging av undervisning og oppfølging av elever.

Hvordan kommer din utdanning i sosiologi til nytte i din nåværende jobb?

Den kommer til nytte på mange ulike plan. Jeg bruker jo faget i undervisningen min. Dessuten er jo den generelle samfunnsforståelsen man opparbeider seg i sosiologien en styrke i alle yrker hvor man jobber med mennesker. Metodekunnskapene kommer også godt med, både som kritisk forståelse for ulike undersøkelser både lærere og elever svarer på, men også når man selv trenger å innhente kunnskap om elevenes læring. Å forstå hvordan kunnskap om både læring og samfunn blir til, er en viktig del av læreryrket.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Jeg tok PPU etter mastergraden, og da fikk jeg kontakt med noen skoler i praksisperiodene. Her fikk jeg vikaroppdrag etter endt studier. Deretter var det noen år i vikariat, som er ganske vanlig i læreryrket. Jeg tok videreutdanning i spesialpedagogikk, noe som gjorde det lettere å få fast jobb.  Samfunnsvitenskap og historie er ikke en spesielt gunstig fagkombinasjon når man er ute etter fast lærerjobb i den videregående skolen, og kanskje spesielt i Bergen. Det er enklere for de som har norsk, engelsk, eller andre fag i tillegg til samfunnsfag.

Har du noen tips til studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Hvis man tenker at det kunne være spennende å jobbe med ungdom, så vil nok PPU sjelden oppleves som bortkastet, uansett om man ender opp som lærer eller ikke. Pedagogikk trenger man i de fleste yrker. Og så vil jeg anbefale å engasjere seg i en studentorganisasjon.