Hjem
Sosiologisk institutt

Fra hjelpelærer til ph.d.-stipendiat

Noen får stipend og ph.d.-utdanning andre steder enn ved sitt moderinstitutt: - At jeg hadde hovedfag i sosiologi var helt avgjørende for jobben jeg fikk ved HIT, sier Tommy Langseth, ph.d.-stipendiat ved Høgskolen i Sogn og Fjordane

Hovedinnhold

Hovedfagseksamen ble avlagt juni 2003. Tittelen på hovedoppgaven var «Bidrag til forståelsen av fjellturens meningsfulle oppbygning – en hermeneutisk-fenomenologisk analyse av det å gå alene i fjellet».

Foruten sosiologstudier hadde jeg før jeg begynte på hovedfag bl.a. tatt lavere grads studier i friluftsliv, kultur- og naturveiledning fra Høgskolen i Telemark. Den første jobben var som hjelpelærer på Sosiologisk institutt. Her arbeidet jeg høsten 2003 og våren 2004.

Våren 2004 hadde jeg i tillegg til jobben som hjelpelærer forelesninger i ungdomssosiologi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Høsten 2004 ble jeg ansatt som lektor ved institutt for idretts- og friluftsfag, Høgskolen i Telemark. Her underviste jeg i både praktiske friluftsfag (padling, orientering, vinterfriluftsliv, snøskredlære m.m.) og teoretiske fag (pedagogikk, friluftsliv, kultur og samfunn, metode m.m.) Våren 2006 begynte jeg som ph.d.-stipendiat i friluftsliv ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (på ph.d.-programmet til Norges idrettshøgskole). Avhandlingen omhandler «risikosport» som sosialt fenomen og har arbeidstittelen «The sociality of high-sensation seeking - A sociological analysis of desire in lifestyle sports, based on fieldwork among surfers and B.A.S.E.-jumpers in Norway». Avhandlingen skal være avsluttet desember 2009.

At jeg hadde hovedfag i sosiologi var helt avgjørende for jobben jeg fikk ved Høgskolen i Telemark. En stor del av undervisningen som foregår ved Institutt for idretts- og friluftsfag er samfunnsvitenskapelig rettet. Som sosiolog var jeg da egnet til å forelese i de fleste teoretiske emnene på friluftslivsstudiet