Hjem
Sosiologisk institutt

Fagbrev i å tenke analytisk

Sosiologien er til hjelp for å forstå og navigere i ulike deler av samfunnet. - For meg har det sosiologiske blikket vært nyttig både i offentlig sektor og prosjektarbeid, sier Åsne Hagen hos Fylkesmannen.

Hovedinnhold

Åsne har masteroppgave fra 2007 med tittelen «Å gjøre jobben sin: Mestring og profesjon blant politiansatte som jobber med uttransport».
 

Jeg er rådgiver hos Fylkesmannen i Hordaland. En av arbeidsoppgavene mine er å skrive og publisere nettoppslag for ulike målgrupper om tema vi jobber med. Jeg veileder også andre i klart språk og formidling. I nettredaksjonen til Fylkesmannen jobber jeg mye med forbedring av nettsidene.

 

Hver vår tar Fylkesmannen imot praksisstudenter i folkehelsearbeid. Da er det jeg som legger opp et program for praksisperioden i samråd med studentene selv og veilederen deres hos oss. Ellers følger jeg opp veilednings- og kurstilbudet for turnusleger i kommunene. Dessuten jobber jeg med smittevern, beredskap og innspill til planarbeid. 

 

I fritiden driver jeg prosjektgruppen OPEN transformation sammen med arkitektene Silje Klepsvik og Elisabeth Søiland. Vi vil fornye måten Norge tar imot asylsøkere på for å starte integreringen tidligere. Høsten 2016 viste vi fram forslagene våre under Oslo arkitekturtriennale, i 2017 jobber vi med å gjøre ideene til virkelighet.   

 

Før jeg begynte hos Fylkesmannen var jeg byaksjonskoordinator for TV-aksjonen, frilanset som forskningsjournalist i Hubro og drev litteraturprosjektet Nye stemmer der ungdom med norsk som andrespråk bearbeidet sine egne tekster og framførte dem på scenen hos Prøverommet i regi av BIT Teatergarasjen.

 

Jeg opplever sosiologistudiet som et fagbrev i analytisk tenkning om samfunnet. Det kommer til nytte i mange sammenhenger. Samtidig må du som sosiolog selv synliggjøre hva du kan og framheve hva du rent praktisk kan bruke kunnskapen din til i arbeidslivet.