Hjem
Sosiologisk institutt

Master- og hovedfagsoppgaver

Studenter på høyere nivå produserer i løpet av studiene en forskningsbasert oppgave. Disse er på et høyt nivå når det gjelder gjennomgang av teoretisk og empirisk materiale, og er ofte av interesse for mange ulike grupper.

Hovedinnhold

De fleste masteroppgavene skrevet ved instituttet er tilgjengelig i elektronisk format på nettsidene til BORA.