Hjem
Sosiologisk institutt

Fagutvalget

Hovedinnhold

Fagutvalget for sosiologi

Fagutvalget (FU) er et frivillig organ som jobber for at alle sosiologistudenter ved Universitetet i Bergen skal ha det bra. Vi sitter i ulike råd og utvalg hvor vi taler studentenes sak og samarbeider med instituttets ansatte. FU skal være et bindeledd mellom studenten og instituttet. Hvis du har kommentarer til undervisning eller fysisk studiemiljø (lesesalplasser og lignende) vil vi at du skal fortelle oss det, slik at vi kan ta det opp med de som kan gjøre noe med det. I tillegg til at pensum, forelesninger og lesesaler skal være tilfredsstillende, vil vi også at det skal være gøy og sosialt å være sosiologistudent. Vi arrangerer blant annet fagkritisk dag,karrierelunsjer og filmkvelder.

Vi oppfordrer alle til å følge oss på Facebook!


Kontakt:

-              Ta gjerne kontakt med FUs medlemmer

-              E-post: fagutvalg@sos.uib.no

-              FU har en posthylle i første etasje på instituttet

 

Representanter

Leder i fagutvalget og sosialkomitémedlem.

• Helle Nordrum: Hno030@uib.no

 

Nestleder i fagutvalget og sosialkomitémedlem.

• Johannes D. Augestad Jau009@uib.no:

 

Leder i sosialkomiteen.

• Endre Hovden Bjørnset, Hev008@uib.no:

 

Nestleder i sosialkomiteen.

• Edith Marie Shangalawe Skår, Vuh011@uib.no:

 

Økonomiansvarlig.

• Andreas Grytten, Zaq005@uib.no

 

Sekretær.

• Edith Marie Shangalawe Skår, Vuh011@uib.no

 

Leder av Studentutvalget og medlem av sosialkomiteen.

• Andreas Grytten, Zaq005@uib.no:

 

Vara for Studentutvalget og sosialkomitémedlem.

• Thomas Riis Bøe: Rem009@uib.no

 

Bachelorrepresentant og sosialkomitemedlem

 

Masterrepresentant

 

Masterrepresentant-vara:

 

Masteransvarlig

 

 

Sosialkomitemedlemmer:

Helene R. Sommerdal: Hec010@uib.no

Ragnhild Aune: Rau006@uib.no

Nora M. Herland:Nhe028@uib.no

Live Netland: live.jakobsen@student.uib.no

 

Ordinæremedlemmer:

Lars Markus Rognerud: Bir008@uib.no

Mariell Haukeland: Jib010@uib.no

Hans Marius Nagy: Hna008@uib.no

 

 

 

============================================================

Fagutvalget i sosiologi – vervoversikt høst 2019

 

Leder:

Leder i Fagutvalget lager sakslister og leder fagutvalgsmøtene. Lederen setter mål for semesteret og delegerer arbeid. Lederen har ansvar for at de andre i Fagutvalget utfører sine arbeidsoppgaver.

 Nestleder:

Nestleder er lederens høyre hånd og samtalepartner, samt stedfortreder når leder ikke er tilstede.

 Sekretær:

Sekretæren er ansvarlig for å notere og skrive referat fra fagutvalgsmøter, og sende referatet til fagutvalgets medlemmer. Sekretæren har ansvar for å gi informasjon gjennom sosiale medier.

 Økonomiansvarlig:

Økonomiansvarlig holder oversikt over fagutvalgets inntekter og utgifter. Hun/han har ansvar for å søke om midler.

Masteransvarlig:

Fagutvalgets masterrepresentant jobber med å formidle informasjon om fagutvalget til masterstudentene.

Masterrepresentant:


Representant for undervisningsutvalget og instituttrådet fra masterprogrammet. Representantene i undervisningsutvalget diskuterer eventuelle omlegginger av de ulike sosiologiemnene i tillegg til andre undervisningsrelaterte saker. Representantene i instituttrådet skal ta opp sentrale saker angående endringer i pensum og utdanning med instituttet. Instituttrådsmøtene foregår to ganger per semester.

 

Bachelorrepresentant:

Representant for undervisningsutvalget og instituttrådet fra bachelorprogrammet. Jobber også med å formidle informasjon om fagutvalget til bachelorstudentene. Representantene i undervisningsutvalget diskuterer eventuelle omlegginger av de ulike sosiologiemnene i tillegg til andre undervisningsrelaterte saker. Representantene i instituttrådet skal ta opp sentrale saker angående endringer i pensum og utdanning med instituttet. Instituttrådsmøtene foregår to ganger per semester.

Studentutvalget:

Studentutvalget (SU) er SV-fakultetets studentpolitiske organ. Fagutvalgets representant i SU jobber med fagpolitiske og velferdspolitiske saker på fakultetet, for at studentenes studiehverdag skal bli bedre.

 Sosiologforeningen:

Representanten skal møte med sosiologforeningen hver andre måned. Norsk Sosiologforening (NSF) er en sammenslutning av sosiologer og masterstudenter i sosiologi. NSF fremmer sosiologers felles interesse og er et forum for faglig kontakt mellom sosiologer.

 Sosialkomitéens representanter:

Sosialkomitéen er underordnet fagutvalget og har ansvar for planlegging og gjennomføring av sosiale arrangementer for studentene på instituttet.

NY! Masterutvalgets representanter:

Masterutvalget er underordnet fagutvalget og har ansvar for planlegging og gjennomføring av sosiale og faglige arrangementer for studentene på masterstudiet.