Hjem
Sosiologisk institutt
Masterprogram i sosiologi

Statistikkonsulent i NAV Hordaland

Med statistikkompetanse og "hode for tall" ble Daniel Varne uteksaminert høsten 2006 med masteroppgaven "Arbeidsledighet - en forbigående risiko, eller skritt mot varig marginalisering", basert på analyse av trygdedata.

Hovedinnhold

-Det positive og negative med sosiologistudiet er at det er så generelt.
 

Etter eksamen jobbet jeg, gjennom vikarbyrået Temp-Team, og hadde noen spredte timer hos SMI Markedsundersøkelser med ymse statistikk. På det grunnlaget opprettet jeg et enkeltmannsforetak "Bergen Statistikk" og fortsatte å gjøre spredte oppdrag for SMI, samt en postundersøkelse for Forsvaret. I denne perioden jobbet jeg også som seminarleder på universitetet (MET102), samt som ekstravakt ved et bofellesskap i Bergen Kommune. Jeg måtte spe på for å få hjulene til å gå rundt.


Ved årsskiftet 07/08 søkte jeg på stillingen i NAV Hordaland som statisikkonsulent (utlyst i annonse). Det stod mellom meg og 4 andre i intervjurunden, men jeg ble innstilt som nummer 1 etter intervjuet. Fra mars 08 var jeg først ansatt som vikar ut året (i avdelingen for Marked og Samfunn) og deretter forlenget vikariatet ut 2009. Etter omorganisering i NAV Hordaland ble jeg innlemmet i Fylkesdirektørens stab med ansvar for statistikk, resultatoppfølging og virksomhetsstyring i fylket.

Jobben i NAV er min første fulltidsjobb. Den er i tillegg svært relevant ift utdanningen min og en drømmejobb for min del. Jeg har avansert i gradene der også og er nå blitt mer involvert i den daglige styringen av NAV i Hordaland.

Det positive og negative med sosiologistudiet er at det er så generelt. Positivt, fordi man kan gjøre nesten hva som helst med den utdanningen, negativt fordi det kan være uklart for en potensiell arbeidsgiver hva man egentlig kan brukes til. Min løsning var tidlig å sikte meg inn på statistikkbiten i faget med tanken om at det kanskje ikke var så mange andre som ville gjøre det. Da hadde jeg også noe litt mer konkret å gå ut ifra ift jobbsøking, og opprettet etterhvert mitt eget foretak med fokus på statistikk. Utdanningen har gitt meg brede kunnskaper som kommer daglig til nytte i NAV, da det er mange problemstillinger som krever kjennskap til prosesser og forhold i samfunnet.

Ellers er det mulig at grunnen til at jeg fikk drømmejobben i NAV, var at jeg skilte meg ut fra de andre søkerne og virket mer interessant. De andre var nyutdannede sosialøkonomer, men jeg hadde kanskje et fortrinn med eget foretak å vise til, samt undervisningserfaring fra universitetet. De var ute etter "en med hode for tall", derfor var det nyttig for meg å kunne vise til master-oppgaven og foretaket mitt for å underbygge at selv om jeg var samfunnsviter, så hadde jeg også "hode for tall".

Utdanningen har gitt meg bred kompetanse til å mestre mange typer jobber, særlig innenfor offentlig forvaltning. Men jeg anbefaler også andre å begynne å spisse kompetansen sin allerede ved planleggingen av masteroppgaven. Jeg skrev statistikkoppgave og fikk statistikk-kompetanse ut av det. En bør velge type masteroppgave etter hva slags jobber en ser for seg. Det kan brukes som argument overfor arbeidsgivere som ikke umiddelbart ser hva en kan med master i sosiologi.