Hjem
Sosiologisk institutt
Pristildeling

Ærespris til Kari Wærness

Professor emerita ved Sosiologisk institutt, Kari Wærness, blir hedra med den høgthengande "Meltzerfondets ærespris for fremragende forskning".

Hovedinnhold

Prisen frå Meltzerfondet vert delt ut berre kvart femte år, og kan utdelast til personar som har drive særskilt framragande forsking i løpet av dei foregåande fem åra. Kari Wærness deler prisen med professor i indremedisin, Bjarne Iversen.

Kari Wærness er ein pioner i norsk kvinneforsking, har arbeidd mykje med spørsmål knytte til omsorgsproblematikk, og har i den seinare tida fokusert på omsorg i den tredje verda. Ho har samarbeida med forskarar frå mange land, seinast i boka om omsorg for døyande og alvorleg sjuke i Ghana

Les meir om pristildelinga i "På høyden"